Mātes loma pusaugu meitas audzināšanā

Mātes un meitas konflikti, meitenei sasniedzot pusaudža vecumu, bieži ir paši asākie. Psiholoģijā to skaidro ar smago nastu, kādu meitenēm uzliek dzimuma identitāte. Pusaudžu un to vecāku problēmu pamatā ir pieķeršanās un neatkarības vēlmju konflikts, kādu atvase pārcieš. Divi lielākie parametri, kas ietekmē bērnu un vecāku saikni, ir sociālā un seksuālā saikne. Šeit meitenēm ir trāpījusies pati sarežģītākā loma, jo ar māti viņu vieno dubulta saikne, gan sociāla, mammām parasti uzņemoties vairāk kontakta ar atvasēm, gan seksuāla, abām esot sievietēm. Meitām, tik ciešas saistības apstākļos, ir grūti atrast vietu savām jauniegūtajām neatkarības alkām. Savukārt, ar tēvu, izaicinājums ir pilnīgi pretējs, tas gan nenozīmē, ka vienkāršs. Meitu ar tēvu vieno daudz vājāka sociāla saikne, jo viņš viņu nav iznēsājis, barojis ar krūti un ir pavadījis kopā daudz mazāk laika, nekā māte. Un, protams, tā kā abi ir pretēja dzimuma, viņus nevieno arī seksuāla saikne. Salīdzinājumā, zēniem ir vieglāk, jo viņus, ar katru no vecākiem saista tikai vienkārša saikne, ar māti sociāla, bet tēvu – seksuāla. Tādēļ pusaudžu meitenes bieži izrāda milzīgu pretestību mātēm, uzskatot, ka tās viņām uzspiež dzīves izvēles. Dusmās pusaudze var pārmest mātei, ka viņa nemaz nav tai līdzīga, ka viņu interesē pavisam citas lietas un cita dzīve, ka viņa negrib līdzināties mātei, un nekad nelīdzināsies. Tomēr, zem šīm dusmām, slēpjas daudz piezemētāks lūgums cienīt jaunās sievietes neatkarību. Vienlaicīgi pusaudze jūt ļoti spēcīgu saikni ar māti un baidās māti aizdzīt pārāk tālu projām, bet šīs bailes ir pretrunā daudz spēcīgākajam instinktam kļūt par pašai savu personību, tādēļ tās projicējas uz mātu caur niknumu. Jauna sieviete cīnās par savu psiholoģisko dzīvību pret sievieti, kura to viņai ir dāvājusi. Šim posmam iziet cauri iztiekot bez konfliktiem ir neiespējami. Tomēr, konflikti, ja tos izdodas lokalizēt, abām pusēm nepārkāpjot robežas, var izrādīties auglīgi. Abām pusēm atklājot savas svarīgākās raizes un emocijas, ir iespējams no tā iznākt, vienam otru pazīstot daudz tuvāk, nekā iepriekš. Neizbēgamie konflikti ar māti var izrādīties arī lieliska skola meitai, kā pastāvēt par sevi.